Lite Radio is een geregistreerd woordmerk, nr. 1446105, Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.